Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m.
   
 
Titel:Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:325 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231807
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:13
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 247 SEK exkl. moms
Promemorian ger en översyn av konsumenttjänstlagen med syftet att bland annat utvidga lagens område till att omfatta andra privata och offentliga tjänster.
 
  © 2017 Jure AB