Regeringens skrivelse 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809090
Serie:Propositioner nr. 2008/09:90
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 29 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Ett samarbete som Sverige varit ordförande i under 2008.

Skrivelsen fokuserar på målsättningar och resultat under det svenska ordförandeåret. Den belyser också det nordiska gränshindersarbetet, globaliseringsarbetet och reformprocessen. Samtliga dessa områden har varit högt prioriterade under det svenska ordförandeskapet. De gemensamma insatserna i närområdet samt nordisk samverkan inom de utrikes-och försvarspolitiska områdena redovisas också. Avslutningsvis uppmärksammas det nordiska bilaterala samarbetet.

 
  © 2017 Jure AB