Prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
   
 
Titel:Prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
Utgivningsår:2009
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:186
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen att det belopp som får betalas ut enligt den svenska insättningsgarantin ändras. Förslaget innebär att det belopp som betalas ut för insättningsgarantin ska uppgå till 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder. Ändringen görs för att genomföra Europa-parlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.
 
  © 2017 Jure AB