Regeringens skrivelse 2008/09:189 Biståndets resultat
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:189 Biståndets resultat
Utgivningsår:2009
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809189
Serie:Propositioner nr. 2008/09:189
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 71 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogörs för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Redovisningen görs både från ett regionalt och ett tematiskt perspektiv. Både Sveriges bilaterala och multilaterala bistånd redovisas. Syftet är att ge en så heltäckande bild av verksamheten som möjligt. För att sätta redovisningen i sitt sammanhang redogörs för trender i det globala respektive det svenska utvecklingssamarbetet under perioden 2000-2008.
 
  © 2017 Jure AB