Prop. 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt
   
 
Titel:Prop. 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt
Utgivningsår:2009
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809191
Serie:Propositioner nr. 2008/09:191
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, så kallat eftersök, regleras närmare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB