Regeringens skrivelse 2008/09:215 Återkallelse av proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:215 Återkallelse av proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Utgivningsår:2009
Omfång:3 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809215
Serie:Propositioner nr. 2008/09:179
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB