Prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
   
 
Titel:Prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Utgivningsår:2009
Omfång:139 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809211
Serie:Propositioner nr. 2008/09:211
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 71 SEK exkl. moms
I propositionen görs bedömningar och lämnas förslag som syftar till att säkerställa en väl fungerande organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB