Prop. 2008/09:216 Avgränsning av elnätsverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:216 Avgränsning av elnätsverksamhet
Utgivningsår:2009
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809216
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:216
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna innebär att det införs tydligare krav på åtskillnad mellan företag som bedriver nätverksamhet respektive elproduktion och handel inom samma koncern.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB