Regeringens skrivelse 2008/09:206 Regelförenklingsarbetet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:206 Regelförenklingsarbetet
Utgivningsår:2009
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809206
Serie:Propositioner nr. 2008/09:206
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 71 SEK exkl. moms
I denna skrivelse lämnas en redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete under våren 2008 och framåt. Skrivelsen innehåller även en uppföljning av tidigare förenklingsarbete. En redovisning lämnas också av regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet med avslutade, pågående och planerade åtgärder.

I skrivelsen görs en uppföljning av regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till 2010 samt att åstadkomma en märkbar förändring i företagens vardag.
 
  © 2017 Jure AB