Prop. 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom
   
 
Titel:Prop. 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom
Utgivningsår:2009
Omfång:147 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809204
Serie:Propositioner nr. 2008/09:204
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
Propositionens huvudsakliga förslag är att riksdagen godkänner att Sverige ratificerar FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom och att riksdagen antar regeringens förslag om lag om immunitet för stater och deras egendom, genom vilken konventionen föreslås bli tillämplig lag i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB