Aktiemarknadsrättslig skriftserie Nummer 1
   
 
Titel:Aktiemarknadsrättslig skriftserie Nummer 1
Utgivningsår:2009
Omfång:171 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9789197751421
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Aktiemarknadsrättslig skriftserie nr. 1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Marknadsrätt

SLUT på förlag
Syftet med AMRS är att publicera uppsatser och artiklar i aktiemarknadsrätt, aktiebolagsrätt och kapitalmarknadsrätt. Skriftserien utkommer med ett nummer i början av varje år med utvalda uppsatser från Uppsala universitet.

Denna första utgåva innehåller följande uppsatser:

Jenny Keisu:
Aktiemarknadsbolagens informationsgivning. Om hantering av kurspåverkande information, informationsläckor, rykten och educated guesses

Katarina Skrabb:
Konkurrerande bolag med gemensamma styrelseledamöter - ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

Jessica Holm:
Ofullständiga budmeddelanden på aktiemarknaden

Skriftserien utges av Uppsala universitet i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
 
  © 2017 Jure AB