Rättegång IV
   
 
Författare:Ekelöf Per Olof , Edelstam Henrik , Heuman Lars
Titel:Rättegång IV
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139204817
Ämnesord:Processrätt

Pris: 427 SEK exkl. moms
I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister. I RÄTTEGÅNG IV behandlas den gällande bevisrätten. Boken behandlar centrala begrepp och principer inom bevisrätten. Vidare innehåller RÄTTEGÅNG IV redogörelser för bevisbördans placering och beviskravets styrka i olika slags mål. Ett kapitel ägnas frågan om hur bevisningen värderas. I separata kapitel behandlas de olika bevismedlen, t.ex. vittne och skriftligt bevis. Boken avslutas med ett kapitel om bevissäkring och bevisefterforskning. Denna sjunde upplaga av boken har omarbetats och reviderats av Henrik Edelstam, professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet och Lars Heuman, professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet samt forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law.
 
  © 2017 Jure AB