CSR: Företagsansvar i förändring
   
 
Författare:Grafström Maria , Göthberg Pauline , Windell Karolina
Titel:CSR: Företagsansvar i förändring
Utgivningsår:2008
Omfång:178 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147087532
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 290 SEK exkl. moms
Den här boken talar inte om vad som är rätt och fel för ett företag i en given situation. Författarna vill snarare ge ett underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Vi får en överblick vad begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) omfattar, hur regler och normer för företagsbeteende växer fram och hur företag påverkas av dessa. Boken tar också upp varför idéer om företagsansvar förändras över tid och hur företag kan bemöta dessa skiftande krav. Den teoretiska diskussionen varvas med praktiska exempel från företags och andra organisationers arbete med socialt ansvarstagande.
 
  © 2017 Jure AB