Prop. 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
   
 
Titel:Prop. 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Utgivningsår:2010
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB