FAR RR och URA
– Supplement till Samlingsvolymen - redovisning
   
 
Titel:FAR RR och URA – Supplement till Samlingsvolymen - redovisning
Utgivningsår:2010
Omfång:555 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9789186245184
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 83 SEK exkl. moms
Det numera nedlagda Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden är fortfarande en del av den goda redovisningsseden för många företag. Reglerna ändras dock inte längre och publiceras därför som ett engånssupplement till Samlingsvolymen - redovisning. Reglerna bedöms få tillämpas fram till och med räkenskapsåret 2012 av företag som inte gått över till Bokföringsnämndens K-system.
 
  © 2017 Jure AB