Ds 2001:7 Svenska författningar i översättning till främmande språk
   
 
Titel:Ds 2001:7 Svenska författningar i översättning till främmande språk
Anmärkning:Förteckning över i vilka publikationer man kan finna svenska författningar i översättning.
Utgivningsår:2001
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214040
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:7
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 158 SEK exkl. moms
Denna promemoria innehåller uppgifter om översatta grundlagar och balkar samt en förteckning över de gällande författningar i Svensk författningssamling (SFS) som finns översatta till främmande språk och var de finns tillgängliga. Svenskt och engelskt ämnesordsregister.
 
  © 2017 Jure AB