Prop. 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign
   
 
Titel:Prop. 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign
Utgivningsår:2010
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB