Prop. 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
   
 
Titel:Prop. 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
Utgivningsår:2010
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:122
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Slarv med pinkod kan kosta 1 200 kr i självrisk!

Förslag om en ny lag som ska ersätta 34 § i 1992 års konsumentkreditlag. Lagen ska omfatta transaktioner med alla typer av betalningsinstrument och inte endast kontokort. I den nya lagen klargörs kontohavarens rättigheter och skyldigheter. I vissa fall blir denne betalningsskyldig, t.ex. vid oaktsamhet med pin-kod och andra personliga koder eller när banken inte underrättas i tid så att kortet kan spärras.
Lagförslaget bygger på EU:s betaltjänstdirektiv (2007/64/EG) och föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB