Prop. 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet
   
 
Titel:Prop. 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet
Utgivningsår:2001
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB