Prop. 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet
Utgivningsår:2010
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:133
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms
Förslag om att elcertifikatsystemet förlängs till utgången av år 2035. Det nya målet för produktionen av förnybar el innebär en ökning med 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå. Kvotplikten ska beräknas enligt nya kvpter fr.o.m. 2013. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010.
Föreslår även att en gemensam marknad med Norge etableras från den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB