Prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar
   
 
Titel:Prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar
Utgivningsår:2010
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:131
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 56 SEK exkl. moms
Nya kvalitetsparagrafer i SoL och LSS - Lex Sarah blir mer lik Lex Maria!

Förslag om att Lex Sarah-bestämmelsen i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade (LSS) delas upp i två bestämmelser:
1. En som reglerar personalens skyldighet att rapportera påtagliga missförhållanden. Personalen ska inte behöva avgöra om dessa missförhållanden är allvarliga eller ej, utan detta ska utredas och bedömas av verksamhetsutövaren efter rapporteringen.
2. En som reglerar skyldigheten för socialnämnden och andra huvudmän att anmäla ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten (Socialstyrelsen).
Förfarandet blir därmed mer likt anmälningsförfarandet inom hälso- och sjukvården enligt Lex Maria.
Lex Sarah-bestämmelsen i SoL och LSS ska utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inkl. verksamheten inom SiS, Statens institutionsstyrelse. Förslaget omfattar även yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.
Slutligen föreslås en ändring i skollagen som innebär att tillsynsansvaret för verksamhet vid vissa elevhemsboenden flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen.
 
  © 2017 Jure AB