Prop. 2009/10:126 Den nya influensan A (HINI)
   
 
Titel:Prop. 2009/10:126 Den nya influensan A (HINI)
Utgivningsår:2010
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:126
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Förslag om att den s.k. svininfluensan inte längre ska klassificeras som allmänfarlig sjukdom, utan som anmälningspliktig sjukdom enligt bilaga 1 till smittskyddsförordningen (2004:255).
 
  © 2017 Jure AB