Prop. 2009/10:125 En ny alkohollag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:125 En ny alkohollag
Utgivningsår:2010
Omfång:279 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910125
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:125
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
Alkohol får serveras även när maten är kall - men gårdsbutiker för alkohol är ännu inte aktuellt!

Förslag till ny alkohollag som främst innebär ändrade regler för serveringstillstånd och för handel med teknisk sprit. Några av förslagen:

Cateringföretag ska kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd
Rumsservering på hotell blir tillåtet om hotellet har restaurang med tillstånd
Serveringstillstånd ska kunna ges även till resauranger som inte erbjuder varm mat, men som i övrigt uppfyller EU:s livsmedelshygienska krav
Provsmakning på mässor o.d. samt av gårdsproducerade alkoholdrycker blir tillåtet
Godkänt kunskapsprov om alkoholservering ska krävas för serveringstillstånd
Tillstånden för tillverkning, införsel, försäljning och inköp av teknisk sprit avskaffas och ersätts med motsvarande rättigheter för godkända upplagshavare.
Den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2010 resp. 1 januari 2011 (bestämmelserna om telknisk sprit och alhoholhaltiga preparat).
 
  © 2017 Jure AB