Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Del 1
   
 
Titel:Prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Del 1
Utgivningsår:2010
Omfång:559 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910170
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:170
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms
Regeringen överlämnar i mars 2010 propositionen En enklare plan- och bygglag, 2009/10:170, till riksdagen. Förslaget innebär att en ny plan- och bygglag (PBL) ersätter den nuvarande lagen (1987:10) samt lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL).

För komplett proposition, beställ även del 2.
 
  © 2017 Jure AB