Prop. 2000/01:54 Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2000/01:54 Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Utgivningsår:2000
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:54
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB