Prop. 2009/10:154 Utökad finansiell samordning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2009/10:154 Utökad finansiell samordning m.m.
Utgivningsår:2010
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:154
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB