Kampen om skogen
– koka, såga, bränna eller bevara?
   
 
Författare:Brännlund Runar , Lundmark Robert , Söderholm Patrik
Titel:Kampen om skogen – koka, såga, bränna eller bevara?
Utgivningsår:2010
Omfång:228 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203504
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 232 SEK exkl. moms
Den svenska skogen har spelat en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen och starkt bidragit till dagens välfärd. Diskussionen om skogens utnyttjande har skärpts de senaste åren, inte minst till följd av att skogen nu står i centrum för de tankar och förslag som finns kring det hållbara samhället och omställningen till ett energisystem som är baserat på förnyelsebara resurser. I detta sammanhang har det uppstått tydliga intressekonflikter, såväl av rent marknadsmässig som av mer politisk karaktär.

Boken ger ett samhällsekonomiskt perspektiv på utnyttjandet av skogen och dess resurser genom att belysa ett antal centrala ekonomiska och politiska faktorer som påverkar den svenska skogens utnyttjande och till viss del även dess produktionsförmåga. Författarna diskuterar också behovet av statlig styrning inom skogssektorn och införandet av specifika politiska styrmedel samt analyserar konsekvenserna av olika politiska vägval.
 
  © 2017 Jure AB