Prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn
   
 
Titel:Prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn
Utgivningsår:2010
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910192
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:192
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller ett förslag till en reglering i föräldrabalken om att domstolen i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, s.k. umgängesstöd.

I propositionen föreslås även att det i socialtjänstens barnavårdsutredningar ska vara möjligt för utredaren att tala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma ska gälla i utredningar på initiativ av socialnämnden om överflyttning av vårdnaden på grund av att vårdnadshavaren brister i omsorgen om barnet eller då ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.
 
  © 2017 Jure AB