Bankboken
– kommentar till bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt
   
 
Författare:Bökmark Jan , Lundquist Ulla , Strandman Ullrich Christina , Walberg Mats
Titel:Bankboken – kommentar till bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt
Utgivningsår:1994
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138923602
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

SLUT på förlag
Detta är en sammanfattande kommentar till bankrörelselagen och bankaktiebolagslagen samt till lagen om åtgärder mot penningtvätt.
 
  © 2017 Jure AB