Prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristånde verksamheter
   
 
Titel:Prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristånde verksamheter
Utgivningsår:2010
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:157
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Friskoleansökningar får längre handläggningstid!

Förslag om att ansökningar om start av friskolor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 1 februari året innan skolan planeras starta, i stället för 1 april som nu gäller. Skolinspektionen hinner därmed fatta beslut före den 1 oktober samma år som ansökan kommer in, vilket ger friskolorna bättre framförhållning. De ska fortfarande ha rätt att komplettera sin ansökan. Skolinspektionen ska få pröva om nya friskolor får negativa konsekvenser på lång sikt för kommunen och dess skolväsen.
Innehåller också förslag som rör bidrag till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg av annat slag än förskola och fritidshem (s.k. pedagogisk omsorg). I nuläget ändras däremot inte beräkningen av elevpengen från kommunerna till friskolorna. Prislistan för 2009 ska gälla övergångsvis även under första halvåret 2010 i avvaktan på Skolverkets utredning.
 
  © 2017 Jure AB