Prop. 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ)
   
 
Titel:Prop. 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ)
Utgivningsår:2010
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:169
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Förslag om att Sveaskogs uppdrag att förse staten med ersättningsmark ska upphöra fr.o.m. 2011. Samtidigt föreslås att en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar skogsmark ska överföras från Sveaskog till staten för att därefter användas som ersättningsmark. Överföringen ska ske genom utdelning av fastigheter eller av aktier i ett dotterföretag som ägs av Sveaskog.
 
  © 2017 Jure AB