Regeringens skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling
Utgivningsår:2010
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:129
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Redovisar exempel på resultat av arbetet med de totalt 18 fokusområden för Sveriges globala utvecklingspolitik som tidigare presenterats (Skr. 2007/08:89.) För varje fokusområde görs en samlad bedömning av politikens utformning och utförande, samordning och samverkan samt kunskap och analys.
 
  © 2017 Jure AB