Regeringens skrivelse 2009/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet
Utgivningsår:2010
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:168
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Regeringen bedömer att Energimyndighetens verksamhet inom forskning och innovation på energiområdet motsvarar intentionerna enligt prop. 2005/06:127. Mål och inriktning för de statligt finansierade insatserna bör ligga fast.
 
  © 2017 Jure AB