Lagstiftning om transport av farligt gods
   
 
Titel:Lagstiftning om transport av farligt gods
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:128 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173650847
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 95 SEK exkl. moms
Det här häftet innehåller den nya lagen och förordningen om transport av farligt gods såsom den lyder från 2009.

Nyheter i 15:e upplagan:

Räddningsverkets föreskrifter om landtransporter av farligt gods SRVFS 2004:14 har ersatts av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om transport av farligt gods på väg. MSBFS 2009:2.

Räddningsverkets föreskrifter om landtransporter av farligt gods SRVFS 2004:15 har ersatts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg MSBFS 2009:3.

Sjöfartsverkets föreskrifter om transport av farligt gods i förpackad form SJÖFS 2005:15 har ersatts av SJÖFS 2007:20.

Luftfartsverkets driftsbestämmelser om transport av farligt gods och magnetiskt material LFS 1984:2 har ersatts av Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods LFS 2007:23.

Helt ny är Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall (SSMFS 2008:53) samt utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter om tillsyn inom sjöfartsområdet (TSFS 2009:2).

Särskilt att uppmärksamma är nya transportmyndigheter enligt förordningens 2 §, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Transportstyrelsen.
 
  © 2017 Jure AB