Afrika
– en kontinents ekonomiska och sociala historia
   
 
Författare:Hillbom Ellen , Green Erik
Titel:Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia
Utgivningsår:2010
Omfång:367 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186203061
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 248 SEK exkl. moms
I Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia behandlas den ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett långsiktigt perspektiv från 1000 e.Kr. fram till idag.

Författarna behandlar produktionssystemens drivkrafter, samhällsstrukturer i förändring, handelsförbindelser och dess effekter på ekonomin, slavhandeln och kolonialtidens betydelse, de självständiga afrikanska staternas utvecklingsproblem och mycket annat. Boken är lättillgänglig med moderna, kritiska perspektiv. Författarna betonar skillnader mellan länder, regioner och samhällen i stället för att behandla Afrika som en homogen enhet.
 
  © 2017 Jure AB