Vår världs ekonomiska historia. Del 2.
– Den industriella tiden
   
 
Författare:Schön Lennart
Titel:Vår världs ekonomiska historia. Del 2. – Den industriella tiden
Anmärkning:Del 1, Den förindustriella tiden, av Johan Söderberg utkom 2007.
Utgivningsår:2010
Omfång:575 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695546
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 293 SEK exkl. moms
Vår världs ekonomiska historia – den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring år 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda samman-hangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundradena.

Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800- och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling. Rika och fattiga, ledande och eftersläpande ekonomier, tillväxten i nya industristater – allt utgör delar i den samtidiga historien.
 
  © 2017 Jure AB