Prop. 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar
   
 
Titel:Prop. 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar
Utgivningsår:2010
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910223
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:232
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Mot bakgrund av en ny EU-förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer en förslag om lag ändringar. Innehåller fastställande av tillämplig lagstiftning, utökad personkrets vilket innebär att även icke förvärvsaktiva personer omfattas av samordningsregler.

Den nya EU-förordningen innehåller regler om fastställande av tillämplig lagstiftning. Den omfattar även en utökad personkrets vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer omfattas av samordningsreglerna.

Vidare innebär den nya förordningen att nya administrativa rutiner införs och ett starkare krav på samarbete mellan de tillämpande institutionerna i unionen. I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att det klargörs att landstingen även ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och som avförts från folkbokföringen men ändå anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken.I propositionen föreslås också vissa följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011. Vidare föreslås vissa ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.
 
  © 2017 Jure AB