Utflyttning av aktiebolag
– en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten
   
 
Författare:Nelson Maria
Titel:Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten
Utgivningsår:2010
Omfång:893 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:9789197666657
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 16
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1368 SEK exkl. moms
I denna studie analyseras skattekonsekvenserna av att svenska aktiebolag flyttar sin hemvist till utlandet. Studeien bygger på både svensk skatterätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser. Rättspraxis på detta område är ytterst begränsad. Regeringsrätten har i princip bedömt rättsfrågan i bara ett mål medan EG-domstolen avkunnat flera domar som behandlar utflyttningsbeskattning av fysiska personer. En central fråga är därför om vägledning kan sökas i dessa domar. Andra frågor av intresse är om EU-domstolens allmänna praxis på företagsbeskattningens område kan tillämpas på aktiebolag som byter hemvist och vilka tolkningar som kan göras av de domar om aktiebolags etableringsfrihet som inte behandlar skatterätt. Är en eventuell beskattning vid byte av hemvist förenlig med skatteavtals- och EU-rätten? Vad innebär uttrycken platsen för den verkliga ledningen och hemvist? Dessa och många andra skattefrågor med anknytning till utflyttning av aktiebolag behandlas utförligt i studien.
 
  © 2017 Jure AB