Ds 2010:24 Hyra av lös sak
   
 
Titel:Ds 2010:24 Hyra av lös sak
Utgivningsår:2010
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234181
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:24
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 200 SEK exkl. moms
Häri presenteras ett förslag till lag om hyra av lös sak - en avtalstyp som inte är närmare reglerad i svensk rätt och för övrigt inte heller i våra nordiska grannländer. Lagen avser bara uthyrning till konsumenter. Lagen föreslås vara tvingande till konsumentens förmån vid hyresavtal på högst ett år.
 
  © 2017 Jure AB