Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet
Utgivningsår:2010
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910124
Serie:Propositioner nr. 2009/10:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Redogör för hur arbetet med samhällets krisberedskap bör utvecklas. Resultatmål bör tas fram och författningsstödet inom olika samhällssektorer bör anpassas till allvarliga händelser och kriser. Tar också bl.a. upp formerna för civil-militär samverkan, både nationellt och internationellt.
 
  © 2017 Jure AB