Prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag. Del 2, bilagor
   
 
Titel:Prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag. Del 2, bilagor
Utgivningsår:2010
Omfång:312 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910246B
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:246
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt

Pris: 169 SEK exkl. moms
Innehåller bilagor med sammanfattning av och lagförslag i Ds 2009:55, förteckning över remissinstanserna, lagrådsremissens lagförslag och Lagrådets yttrande samt Rättsdatablad.
 
  © 2017 Jure AB