Prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag. Del 1
   
 
Titel:Prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag. Del 1
Utgivningsår:2010
Omfång:539 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910246
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:246
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt

Pris: 373 SEK exkl. moms
Steg 1 i väntan på genomförandet av EU:s Solvens II-direktiv

Förslag om en ny försäkringsrörelselag som innebär en språklig och redaktionell modernisering av rörelsereglerna för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar (tidigare kallade understödsföreningar). Enligt förslaget ska de regler som gäller för försäkringsbolagen i stort sett gälla även för försäkringsföreningarna.Vidare föreslås en anpassning till allmän associationsrättslig lagstiftning, så att aktiebolagslagen och annan reglering som rör aktiebolag blir tillämplig även på försäkringsföretag.

Nästa steg är att genomföra det nya EU-solvensregelverket för att skydda försäkrings- och förmånstagarna och öka stabiliteten på marknaden. I ett tredje och sista steg ska försäkringstagarnas intressen stärkas. En utredare har därför fått i uppdrag att analysera olika frågor inom livförsäkringsområdet, däribland möjligheten att flytta sitt försäkringssparande.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB