Elektroniska signaturer
– E-affärer utan elände med identifiering, signering och kryptering
   
 
Författare:Halvarsson Andreas , Morin Tommy
Titel:Elektroniska signaturer – E-affärer utan elände med identifiering, signering och kryptering
Utgivningsår:2000
Omfång:117 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9188862127
Ämnesord:IT-rätt , Övrigt

SLUT på förlag
PKI är de tre bokstäver som betyder mest vid en elektronisk signatur. PKI står för Public Key Infrastructure och är precis som det säger en infrastruktur för identifiering, kryptering och signering i en digital värld. PKI är på så sätt också grundförutsättningen för bl.a. en säker e-handel och säker användning av bl.a. elektroniska blanketter.

Internet förses idag med en kraftig tillströmning av elektroniska blanketter. Genom att internetanvändaren var som helst och när som helst kan använda elektroniska blanketter eller webbformulär upplevs detta som en bra service. Samtidigt sparar blankettutgivaren betydande belopp runt hantering mm. Den elektroniska kedjan bryts dock när en signatur krävs. Att elektroniska signaturer är här för att stanna råder det inget tvivel om, men hur fungerar det och vilka konsekvenser får det?

Att använda biometriteknik (tumavtryck, röst, öga) för att bl.a. logga på system blir allt vanligare. Ett vanligt missförstånd är att biometrin ersätter ett smart kort. Men biometri och ett smart kort skall ses som ett komplement till varandra, där pin-kod ersätts med bl a ett tumavtryck.

Denna bok belyser på ett pedagogiskt sätt tekniken, juridiken och användningsområdet för elektroniska signaturer. Boken är tänkt att läsas av alla från tekniker och projektledare till chefer på ledningsnivå.
 
  © 2017 Jure AB