Prop 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
   
 
Titel:Prop 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Utgivningsår:2010
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910219
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:219
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Betyg från och med årskurs 6 - mer arbete för lärarna!

Föreslår att eleverna i grundskolan och sameskolan ska få betyg redan fr.o.m. årskurs 6. Detsamma gäller eleverna i grundsärskolan, i de fall betyg ges. För specialskolan föreslås betyg fr.o.m. årskurs 7.

Förslaget är anpassat efter hur undervisningen är upplagd i skolorna. Betyg i språkval sätts därför första gången i årskurs sju. I NO- och SO-ämnden ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs 6 ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO.

Förslaget kommer att medföra nya administrativa rutiner för skolan och nya arbetsuppgifter för lärarna i lägre årskurser. Detta kommer också att kräva en relativt omfattande satsning på kompetensutveckling.

Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft 1 juli 2011 för att kunna tillämpas fr.o.m. höstterminen 2012.
 
  © 2017 Jure AB