Regeringens skrivelse 2009/10:234 Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:234 Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen
Utgivningsår:2010
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910234
Serie:Propositioner nr. 2009/10:234
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Jämställdhetspolitiken har tillförts 1,6 miljarder kronor för denna särskilda jämställdhetssatsning under åren 2007-2010, vilket innebär en tiodubbling av resurserna till jämställdhetspolitiken jämfört med tidigare.

I denna skrivelse lämnas en redovisning av hur dessa medel har använts, vilka åtgärder som har genomförts samt en bedömning av hittills uppnådda resultat.
 
  © 2017 Jure AB