Regeringens skrivelse 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration
Utgivningsår:2010
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910233
Serie:Propositioner nr. 2009/10:233
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
Skrivelsen innehåller en redovisning över genomförandet av den samlade strategi för integration som presenterades i skrivelsen Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration (skr. 2008/09:24). Redovisningen sker mot de sju strategiska områden som integrationspolitiken fokuserat på under 2008-2010.
 
  © 2017 Jure AB