Föreningar
– Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser
   
 
Författare:Hemström Carl , Giertz Magdalena
Titel:Föreningar – Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:48 sid.
Förlag:Litteraturcompagniet
ISBN:9789197443456
Serie:Litteraturcompagniet
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 99 SEK exkl. moms
Nu utkommer en uppdaterad andra upplaga av boken "Föreningar". Denna bok är avsedd att utgöra ett komplement till Carl Hemströms bok Bolagens rättsliga ställning.

I Bolagens rättsliga ställning behandlas reglerna om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. För att ge en översikt av reglerna om ekonomiska och ideella föreningar av någorlunda samma omfattning som bolagsboken innehåller om handelsbolag har denna bok tillkommit. Visserligen hör inte stiftelserna hemma inom associationsrätten, men stiftelserna har inte desto mindre åtskilliga drag gemensamma med framför allt den ideella föreningen och därför ges avslutningsvis även en kort beskrivning av stiftelserätten.

Carl Hemström har varit professor i civilrätt vid bl.a. juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Magdalena Giertz är lärare i handelsrätt vid företagsekonomiska institutionen vid samma universitet. Tillsammans har de 2004 hos Litteraturcompagniet gett ut Handelsbolag – en lärobok. Carl Hemström har hos Norstedts Juridik gett ut bl.a. Bolagens rättsliga ställning (9 uppl. 2010), Organisationernas rättsliga ställning (8 uppl. utkommer i början av 2011), Stiftelsernas rättsliga ställning (2 uppl. 2010), och Bolag – Föreningar – Stiftelser (7 uppl. 2010).
 
  © 2017 Jure AB