Organisationernas rättsliga ställning
– Om ekonomiska och ideella föreningar
   
 
Författare:Hemström Carl
Titel:Organisationernas rättsliga ställning – Om ekonomiska och ideella föreningar
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:149 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205852
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 309 SEK exkl. moms
Detta är en lärobok om ekonomiska och ideella föreningar, som främst är avsedd att användas i jurist- och ekonomutbildningarna. Med anledning härav har framställningen fått sin tyngdpunkt inom de delar av organisationsrätten som behövs för en förståelse såväl av organisationernas roll i det svenska samhället och inom det juridiska systemet som av hur de ekonomiska och ideella föreningarna fungerar internt och externt. Vissa delar av organisationsrätten har av angivna skäl fått en utförligare behandling än andra, som berörs mera kortfattat, och vissa mera perifera
frågor berörs över huvud inte.
I denna upplaga behandlas lagstiftning t.o.m. september 2010.
 
  © 2017 Jure AB