SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige
   
 
Titel:SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige
Utgivningsår:2011
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235249
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bemanningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:5
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 236 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslår utredaren att till uthyrningslagen förs vissa regler som i dag är intagna i lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Den sistnämnda lagen kommer därefter endast att reglera privata arbetsförmedlingar.
 
  © 2017 Jure AB