Ds 2001:13 E-handelsdirektivet
– genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster
   
 
Titel:Ds 2001:13 E-handelsdirektivet – genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster
Anmärkning:Prop. 2001/02:150. Se även Ds 2003:25.
Utgivningsår:2001
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821430X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:13
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 153 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås en ny lag som skall reglera online-tjänster inom EES-området. Den föreslagna lagen bygger på EU:s e-handelsdirektiv (2000/31/EG). Samtidigt föreslås en ny regel i marknadsföringslagen om s.k. nix-register - register för personer som inte vill ha reklam via e-post. E-handelsdirektivet ingår som bilaga.
 
  © 2017 Jure AB